Økonomien

Det samlede projekt beløber sig til i alt 247 mio. kr. Heraf er 83 mio. kr. til ny dok som finansieres 100 % af privat virksomhed.


Den samlede investering i at sikre en bedre infrastruktur på Søby havn er således på 164 mio. kr. Heraf er der igangsat arbejder for 3 mio. kr. som er finansieret af Ærø Kommune.
Udgift

Finansieres af Ærø Kommune

Finansieres af privat virksomhed

Ny mole - vest

46,5 mio.Ny mole - øst

40 mio.Dybtvandskaj

26,5 mio.Havnebassin

7 mio.Kajanlæg

31 mio.Ny lossekaj

6,5 mio.Sikring af lystbådehavn

3,5 mio.VVM, forundersøgelse mv.

3 mio.

.


I alt - ny infrastruktur

164 mio.

44 mio.


Ny dok

83 mio.


83 mio.

Ærø Kommune har bevilliget 44 mio. kr. til projektet. De 3 mio. kr. går til forundersøgelser, planlægning mv.

De resterende 41 mio. kr. til selve udvidelsen.

Det er en historisk stor bevilling, målrettet erhvervsudvikling, af en kommune med godt 6.000 indbyggere. Det svarer til en bevilling på cirka 350 mio. kr. fra en gennemsnitlig dansk kommune.


Vi arbejder på at sikre 20 mio. kr. fra private fonde.


Der mangler således 100 mio. kr. for at realisere hele udvidelsen af Søby Havn.