Status

Ærø kommune har bevilliget 41 mio. kr til udvidelsen.


På finanloven for 2019 har Søby havn modtaget 75 mio. kr. (fordelt over 3 år)..


Søby Havn arbjeder nu på at realisere projektet. Dette starter med en længere planlægningsperiode, hvor der bl.a. skal gennemføres et EU-udbud.


Sideløbende med dette har vi igangsat den formelle myndighedsbehandling af projektet. Kystdirektoratet skal give os den endelige tilladelse. For at nå hertil, skal der foreligge en VVM (vurdering af virkningerne på miljøet). Vi forventer at få den endelige tilladelse i foråret 2021..


Herfter skal udvidelsen detailplanlægges og der skal gennemføres EU-udbud for at finde entreprenør.


Vi forventer at havnen er færdigbygget i 2024.


Nedenfor kan du downloade dokumenter omkring udvidelsen.

Uddybende projektbeskrivelse

Materiale fra præsentationer på møder o.l.

Udtalelse fra Kammeradvokaten

Brev fra Ærø Kommune ang. konkurrenceforhold