Hvorfor

Hvorfor udvide Søby Havn?. Fordi, det


-  vil skabe nye private arbejdspladser og sikre eksisterende - cirka 200 arbejdspladser.

-  vil skabe produktionsarbejdspladser i Danmark

-  kan trække omsætning fra udlandet til gavn for hele landet

-  vil styrke den maritime klynge på Sydfyn herunder de 22 maritime virksomheder på Ærø.

-  er et konkret eksempel på, hvordan der kan skabes et Danmark i balance.


I 2006 ønskede erhvervslivet en udvidelse af Ærøs erhvervshavn – Søby Havn. Virksomheder tabte markedsandele, forudså tab af arbejdspladser og dårligere mulighed for vækst. Havnen blev dengang udvidet.


Vi kan nu 10 år senere konstatere, at udvidelsen blev en stor succes for Ærø og Fyn. Den har skabt 70 nye private arbejdspladser og bevaret 40 arbejdspladser. Det er 4 gange så mange nye arbejdspladser, som havnen vurderede i 2006.


I 2016 gentager historien sig – heldigvis. Det maritimt relaterede erhverv på Ærø efterspørger en bedre infrastruktur i Søby Havn. Ellers konkurrencedygtige virksomheder taber omsætning og går glip af nye arbejdspladser, fordi store skibe ikke kan besejle havnen.Søby Værft kan i dag tage skibe i dok med en maksimal længde på 115 m. Dette giver adgang til cirka 45 % af markedet.


Med en havneudvidelse vil værftet bygge en ny dok, der kan tage skibe på 150 m. Dette giver mulighed for at nå cirka 75 % af markedet.Kilde: Stikprøve på 2 * 250 skibe i nærområdet (de indre danske farvande

afgrænset ved Skagerrak, Rendsburg i Kielerkanalen, og farvandet omkring Bornholm).

Markedet udgøres af skibe der sejler i området. Et skib foretager reparationer, serviceeftersyn mv. tæt på deres sejlrute. Rederierne sejler ikke langt med tomt skib/ingen omsætning for at komme i dok.


Ærø ligger centralt på mange af de internationale sejlruter herunder Kielerkanalen.Det er ikke uden grund, at cirka 50 % af omsætningen på eksempelvis Søby Værft udgøres af udenlandske rederier. Med muligheden for at servicere flere af det enkelte rederis skibe - fra små til store - vil en udvidelse øge værftets og de øvrige virksomheders konkurrenceevne. De vil stå bedre i den nuværende konkurrence med tyske, polske og baltiske værfter og trække ny omsætning til Danmark.


Med muligheden for at nå flere kunder på markedet vil der kunne skabes vækst på Ærø og Sydfyn. Det er ikke alene Søby Værft der kan få fordel af dette, men hele den maritime klynge i området. Der er i dag 22 virksomheder indenfor maritime erhverv på Ærø. Heraf er 4 produktionsvirksomheder placeret direkte på Søby Havn. Det er virksomheder der bygger, reparerer og servicerer skibe i Søby Havn.

Udvidelsen gavner produktionsvirksomheder, der servicerer og bygger skibe, men også andre virksomheder der er afhængige af større mængde varer ud eller ind til Ærø eksempelvis landbruget, varmeforsyningen o.l. Havet er eneste transportvej, og begge typer af erhverv udfordres nu af udviklingen mod større og større skibe, der ikke kan besejle Ærø.


Med udvidelsen vil det endvidere være muligt for krydstogtsskibe at anløbe Ærø. De ligger i dag for anker udenfor øen og sejler passagerne ind. En kajplads vil øge muligheden for at tiltrække flere krydstogtsskibe til området.


Endelig vil udvidelsen muliggør en udvidelse af lystbådehavnen. Søby havn er en af tyskernes foretrukne indgange til Danmark og der opleves kapacitetsproblemer i højsæsonen.


En oplandsanalyse viser, at der med en udvidelse af Søby Havn vil kunne skabes og bevares i alt cirka 200 arbejdspladser på Ærø. Læs mere om disse beregninger her.