Oplandsanalysen


Gemba Seafood og Syddansk Universitet har lavet en oplandsanalyser, der vurderer den samfundsmæssige effekt af en udvidelse.


Den viser, at 14 % af arbejdspladserne på Ærø har sit udspring i aktiviteterne på havnen.


Alene de seneste to år har 2 nye produktionsvirksomheder etableret sig på havnen.


Oplandsanalysen viser også, at en udvidelse af havnen vil give omkring 200 nye arbejdspladser på Ærø og et øget skatteprovenu på knap 40 mio. kr./år.


Forundersøgelsen viser således, at udvidelsen har en stor samfundsøkonomisk værdi. Med en øget produktionsværdi på havnen og i oplandet på op til 400 mio. kr./år og op mod 200 arbejdspladser vil en udvidelse naturligvis have markant betydning – lokalt men også regionalt via underleverandører og en styrkelse af den maritime klynge på Sydfyn.


Læs hele oplandsanalysen her.