Status

Hverken Søby Havn eller Ærø Kommune kan løfte en infrastruktur-investering af denne størrelse. I lighed med støre vejprojekter er der brug for statens hjælp.

 

Vi arbejder derfor på at sikre denne hjælp, da projektet er af vital betydning for hele Ærø. Vi inviterer løbende folketingspolitikere, pressefolk o.l. på besøg.

 

Sideløbende med dette har vi igangsat den formelle myndighedsbehandling af projektet. Kystdirektoratet skal give os den endelige tilladelse. For at nå hertil, skal der foreligge en VVM (vurdering af virkningerne på miljøet). Denne undersøgelse er igangsat og afsluttes sommeren 2017.

 

Vi forventer således at have de formelle godkendelser på plads i ultimo 2017.

 

Herefter vil anlægsarbejdet kunne starte relativt hurtigt efter at finansieringen er sikret og afsluttes på cirka 18 måneder.

 

Nedenfor kan du downloade de seneste dokumenter omkring udvidelsen.

Uddybende projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Materiale fra præsentationer på møder o.l.

Præsentation

Udtalelse fra Kammeradvokaten

Statsstøttereglerne