Status

Hverken Søby Havn eller Ærø Kommune kan løfte en infrastruktur-investering af denne størrelse. I lighed med støre vejprojekter er der brug for statens hjælp.

 

Ærø Kommune er dog gået forrest og har bevilliget 41 mio. kr. til udvidelsen. Dette svarer til cirka 10 % af kommunens budget - eller svarer til at Odense Kommune bevilliger 1,4 mia. kr.

 

En statslige hjælp er nødvendig, da projektet er af vital betydning for hele Ærø. Regeringen og Dansk Folkeparti har da også taget Søby Havn med på finansloven for 2018. De vil undersøge muligheden for at staten kan hjælpe med en udvidelse. Vi forventer en hurtig undersøgelse og dermed en afklaring af den statslige støtte.

 

Sideløbende med dette har vi igangsat den formelle myndighedsbehandling af projektet. Kystdirektoratet skal give os den endelige tilladelse. For at nå hertil, skal der foreligge en VVM (vurdering af virkningerne på miljøet). Denne undersøgelse er igangsat og afsluttes foråret 2018.

 

Vi forventer således at have de formelle godkendelser på plads i medio 2018..

 

Herefter vil anlægsarbejdet kunne starte relativt hurtigt efter at finansieringen er sikret og afsluttes på cirka 18 måneder.

 

Nedenfor kan du downloade de seneste dokumenter omkring udvidelsen.

Uddybende projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Materiale fra præsentationer på møder o.l.

Præsentation

Udtalelse fra Kammeradvokaten

Statsstøttereglerne

Brev fra Ærø Kommune ang. konkurrenceforhold

Brev fra borgmester og udvalgsformand